Határkő Földmérési Kkt.

Egyenes út a földméréshez!

Kapcsolat

Mobil: +36-30-9212-526

E-mail:

hatarko.foldmeres@gmail.com

Cím:

1113 Budapest, Rőf utca 4. 3.em.

Telekalakítási vázrajz

TELEKALAKÍTÁSI VÁZRAJZ célja

A telkek ingatlannyilvántartási állapotában történő változásokat a 338/2006. Korm. Rend. Értelmében változási vázrajzokon, (Budapesten használatos nevükön térrajzokon) alapuló telekalakítási engedélyezési eljárás keretében vezettethetjük át.

A telekalakítási vázrajzok (térrajzok) fajtái:

- telekegyesítési vázrajz (több földrészlet egy helyrajzi számra való összevonása)

- megosztási vázrajz (több földrészletre osztás)

- szabályozási vázrajz (út terület ingatlanhoz csatolása, vagy ingatlanterület úthoz való csatolása)

-telekátalakítási vázrajz (több földrészlet együttes telekalakítása)

 

A Telekalakítás általános eljárási folyamata, mely az adott ügy típusától függően változhat:

1. A telekalakítás megkezdése előtt célszerű a helyi építési hatóságnál egyeztetni, hogy az elképzelésünk megfelel-e a helyi építési szabályzatban leírtaknak, valamint a szabályozási tervnek.

Ajánlott a földmérőket már az elején bevonni, mert a hatóság kérhet előzetes rajzokat, vagy méreteket, területeket, beépítési százalékokat stb. ahhoz, hogy érdemben véleményt tudjon mondani.

2. A változási vázrajz, és a telekalakítási dokumentáció elkészítése. (Ez földhivatali adatgyűjtést, helyszíni mérést, és irodai munkát jelent)

3. A vázrajz földhivatali műszaki záradékoltatása, mely a földmérő feladata.

4. A záradékolt vázrajz birtokában lehet, de nem kötelező, előzetes szakhatósági állásfoglalást kérni, mely egy évig érvényes. (Ha nem kérik, akkor a Földhivatal a telekalakítási hatósági eljárás folyamán fogja hivatalból kérni)

5. A telekalakítási dokumentáció (mely tartalmazza a záradékolt vázrajzot), átadása a megrendelő részére, a telekalakítási eljárás megindításához.

6. A telekalakítás engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó „KÉRELEM” nyomtatványának  kitöltése, és benyújtása a telekalakítási dokumentációval együtt a körzeti földhivatalba

A telekalakítási engedélyezési eljárások többféle módon kérhetők. Az adott esetben választandó ügymenetet az ügyek bonyolultsága, a már rendelkezésre álló iratok, valamint az eljárások időigényétől függően kell megválasztani, melyben segítséget nyújtunk. Szükség esetén közreműködünk az eljárás folyamán.

Az ingatlanügyi hatóság a törvényben előírt esetekben szakhatóságokat is bevon (építésügy, tűzoltóság stb.) az eljárásba, amelyek szakhatósági állásfoglalásban írják le a véleményüket.

7. Az ingatlan-nyilvántartási átvezetési kérelem földhivatali benyújtása. A jogerős telekalakítás engedélyezési határozat, és vázrajz birtokában, az ügyektől függő okiratokkal, mellékletekkel, ügyvédi ellenjegyzéssel adható be.

Vissza