Határkő Földmérési Kkt.

Egyenes út a földméréshez!

Kapcsolat

Mobil: +36-30-9212-526

E-mail:

hatarko.foldmeres@gmail.com

Cím:

1113 Budapest, Rőf utca 4. 3.em.

Jogszabályok

Fontosabb földmérési jogszabályok

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény

2012. évi XLVI.törvény

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek

16/1997. (III.5.) FM,  és 21/1997. (III.12.) FM-HM

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló rendelet

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM

Az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló rendelet

44/2006. (VI.13.) FVM

A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló rendelet

178/2008 (VII.3.) Korm.

Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló rendelet

46/2010. (IV.27.) FVM

A globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről szóló rendelet

47/2010. (IV.27.) FVM

Fontosabb, a Földhivatalokat és az

ingatlan-nyilvántartást érintő

jogszabályok

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény

1997. évi CXLI.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtási rendelete

109/1999. (XII.29.) FVM

A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló rendelet

176/2009. (XII.28.) FVM

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló törvény

1996. évi LXXXV. törvény

A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló rendelet

63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi Névbizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló rendelet

338/2006. (XII.23.) Korm.
Egyéb, a földmérési munkák során alkalmazandó jogszabályok

A termőföldről szóló törvény

1994. évi LV.

A természet védelméről szóló  törvény

1996. évi LIII.

A termőföld védelméről szóló

2007. évi CXXIX.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2009. évi XXXVII.