Határkő Földmérési Kkt.

Egyenes út a földméréshez!

Kapcsolat

Mobil: +36-30-9212-526

E-mail:

hatarko.foldmeres@gmail.com

Cím:

1113 Budapest, Rőf utca 4. 3.em.

Épületmegszüntetés

ÉPÜLETMEGSZÜNTETÉSI VÁZRAJZ

 

Mi a célja?

A földrészleten belül az elbontott épület, ingatlan-nyilvántartás állapotában (tulajdoni lapon és térképen) történő változását épületmegszüntetési változási vázrajz alapján vezettethetjük át. Ennek a munkának a során lesz például a földrészlet művelési ága „kivett lakóház, udvar” helyett „kivett beépítetlen terület”

 

Általános eljárási folyamat:

 

1. Feltétel:

  • A helyi építési hatóságtól kapott jogerős bontási engedély.
  • 10 évnél régebben fennálló állapot esetén hatósági igazolás
  • Bontási engedély nélkül elbontható épületek esetében hatósági bizonyítvány.

 

2. Földmérő megbízása az épületmegszüntetési (törlési) vázrajz elkészítésével

 

3. A vázrajz  elkészítése. (Ez földhivatali adatgyűjtést, amennyiben szükséges helyszíni mérést, és irodai munkát jelent)

 

4. Az „Ingatlan-nyilvántartási kérelem” nyomtatvány kitöltése

 

5. A földmérő a  vázrajzot leadja földhivatali záradékolás, és a  kérelem alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés céljából a járási földhivatalnak.

 

 

Vissza