Határkő Földmérési Kkt.

Egyenes út a földméréshez!

Kapcsolat

Mobil: +36-30-9212-526

E-mail:

hatarko.foldmeres@gmail.com

Cím:

1113 Budapest, Rőf utca 4. 3.em.

Épületfeltüntetés


ÉPÜLETFELTÜNTETÉSI VÁZRAJZ

 

Mi a célja?

 

A földrészleten belül az új épület vagy hozzáépítés, ingatlan-nyilvántartás állapotában (tulajdoni lapon és térképen) történő változását épületfeltüntetési változási vázrajz alapján vezettethetjük át. Ennek a munkának a során lesz például a földrészlet művelési ága „kivett beépítetlen terület” helyett, „kivett lakóház, udvar”

 

Általános eljárási folyamat:

 

1. Feltétel: A helyi építési hatóságtól kapott jogerős használatbavételi, vagy fennmaradási engedély, vagy 10 évnél régebbi épület esetén hatósági igazolás megléte.

 

2. Földmérő megbízása az épületfeltüntetési vázrajz elkészítésére

3. A vázrajz  elkészítése. (Ez földhivatali adatgyűjtést, helyszíni mérést, és irodai munkát jelent)

 

4. Az „Ingatlan-nyilvántartási kérelem” nyomtatvány kitöltése

 

5. A földmérő a  vázrajzot leadja földhivatali záradékolás, és a  kérelem alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés céljából a körzeti földhivatalnak.

Vissza